Inventor Professional
Autodesk Inventor Professional เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบระดับ Professional-Grade Mechanical Design, Simulation และ Rendering

Inventor All Feature

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Autodesk Inventor Professional กับโซลูชันทางด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพ (Professional-Grade) ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยทำมาก่อน Autodesk Inventor Professional เป็นซอฟต์แวร์ Mechanical Design 3D CAD ทางด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและยานยนต์ต่างๆ เช่น ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกล เฟอร์นิเจอร์ เซรามิค Packaging, Mold & Die, Construction Equipment, งานแผ่นคลี่โลหะแผ่น ด้วยฟีเจอร์ Modeling, Design, Simulate และ Rendering ดังนี้

Product Design

Shape Generator

ลดน้ำหนักของชิ้นงาน โดยที่ชิ้นงานนนั้นยังสามารถรับภาระ (Load) หรือทำงานได้ตามเงื่อนไข (Material และ Constraint) การทำงานแบบเดิม ซึ่ง Shape Generator เป็นเทคโนโลยีที่ได้เพิ่มเข้ามาในโปรแกรม Autodesk Inventor โดยการคำนวณและสร้าง Mesh Model ที่เป็นแนวทางในการเก็บหรือลบเนื้อของชิ้นงานนั้น ๆ ทำให้วิศวกรหรือนักออกแบบปรับแก้ชิ้นงานได้ถูกที่ ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น

 

Flexible Modeling

รองรับการโมเดลทั้ง 3 แบบ คือ Parametric Modeling, Direct Modeling และ Freeform Modeling

 • Parametric Modeling คือ การเขียนโมเดลโดยการโมเดลที่ควบคุมขนาดต่างๆ ด้วยพารามิเตอร์ (Parameter)
 • Direct Modeling คือ การเขียนโมเดลโดยไม่สนใจประวัติการเขียนโมเดล (History Based Modeling) ส่วนใหญ่จะใช้แก้ไขโมเดล เช่น ความหนา ความยาว ระยะของรู ขนาดของรู และยังสามารถใช้แก้ไขไฟล์จากโปรแกรมอื่นได้อีกด้วย
 • Freeform Modeling คือ การเขียนโมเดลอย่างอิสระ โดยไม่เก็บประวัติการเขียนโมเดล (History Based Modeling)

 

Assembly Design

ประกอบชิ้นงานด้วย Assembly Constraint ออกแบบ Part ในงานประกอบ (Top-Down Design) และมีชิ้นส่วนมาตรฐานให้เลือกใช้โดยไม่ต้องโมเดล สร้าง Bill of Materials (BOMs) แบบอัตโนมัติ ซึ่งจำนำไปสร้างตารางรายการวัสดุ Part List ในการนำแบบ 2 มิติต่อไป

 

Drawing Creation

สร้าบแบบสำหรับการผลิตได้อย่างถูกต้อง และรวกเร็ว ด้วยการสร้างภาพฉาย สร้างภาพตัด วิวช่วย ต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโมเดล 3 มิติ และคำสั่งอัตโนมัติต่างๆ ได้แก่ สร้างเส้นบอกขนาด เส้น Centerlineม ตาราง Hole Chart, Part List หรือ สร้างบอลลูนอัตโนมิมัติเป็นต้น

 

Mechanical Design and Modeling

Model-Based Definition

ลดความผิดพลาดในการอ่านแบบ ด้วยกำหนดขนาดแบบ 3 มิติ Model-Based Definition (MBD) สามารถกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ในโมเดล 3 มิติ และมี Tolerance Advisor Browser เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ GD&T สามารถนำขอมูลจาก MDB ไปวางในแบบ 2 มิติ ได้โดยอัติโนมัติ

 

Content Center

Inventor มีชิ้นส่วนมาตรฐาน (Standard Part) ที่รองรับมาตรสากล ISO, JIS, DIN และ ANSI เป็นต้น ให้วิศวกรได้เลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการ ตามมาตรฐานที่ผู้ออกแบบเลือกใช้ สำหรับหารออกแบบงาน จับยึดชั่วคราว Fasteners เลย์เอาท์ท่อ Tube & Pipe และสายไฟ Cable & Harness งานออกแบบชิ้นส่วงทางกล เพลา Mechanical Component & Shaft Accessory งานออกแบบแผ่นพับแผ่นคลี่ Sheet Metal Accessory และเหล็กรูปพรรณ Steel Structure เป็นต้น

 

Mechanical Concept and Layout Design

ลดเวลาในการออกแบบด้วยการจำลองกลไกหรือฟังก์ชันการทำงานของระบบ ในสภาพแวดล้อม 2D Sketch โดยอาศัยหลักการ Parametric Sketch และ การสร้าง Block เข้ามาช่วยในการออกแบบ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโมเดล 3 มิติ

 

Sheet Metal Design

ออกแบบแผ่นพับและแผ่นคลี่ งาน Sheet Metal ด้วยคำสั่งเฉพาะสำหรับออกแบบงานพับโลหะแผ่นทุกรูปแบบ และสามารถสร้าง แบบสั่งผลิต สร้าง Bending Order ตารางการพับ โดยอัตโนมัติ และอัพเดทตามโมเดล 3 มิติเมื่อมีการแก้ไข สามารถกำหนดรูปแบบการเข้ามุม เช่น Trim Bend, Round, Square, Tear, Linear Weld และ Arc Weld เป็นต้น สำหรับการการเลือกใช้รูปแบบในการคลี่ สามารถกำหนดจากมาตรฐาน K-Factor หรือกำหนดโดยผู้ออกแบบเองก็ได้มีชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับงานโลหะแผ่นที่ครับถ้วนตามมาตรฐานสากล เช่น Standoff หรือ Stud เป็นต้น

 

Plastic parts Design

ออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับฉีดขึ้นรูป ซึ่งนอกจากคำสั่งสร้างโมเดลพื้นฐานแล้วโปรแกมได้เพิ่มคำสั่งเฉพาะงานออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น Rib, Grill, Boss, Rest, Snap Fit, Rule Fillet และ Lip ซึ่งคำสั่งเหล่านี้จะช่วยลดเวลาในการออกแบบช่วยให้ผู้ออกแบบทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

 

Frame Design

ออกแบบงานโครงสร้างด้วย Frame Generator ที่ใช้เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) ในแบบ 3มิติ และสร้างแบบ Fabrication Shop Drawing ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว มีหน้าตัด (Profile) ที่คลอบคลุมตามมาตรฐานสากล เช่น ANSI, ISO, DIN และ JIS เป็นต้น และยังสามารถเพิ่ม Profile รูปแบบอื่นเข้าสู่ Library เช่น Alumimum Profile หรือ Plastic Profile ได้อีกด้วย

 

Weldment Design

เขียนและคำนวณรอยเชื่อมให้งาน Assembly ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่เป็นกระบวนการเชื่อมจริง คือ

 • Preparation คือ ขั้นตอน Machine เตรียมผิว หรือ ตัดเนื้อโมเดลด้วยคำสั่งพื้นฐาน เช่น Extrude หรือ Chamfer ก่อนเชื่อมชิ้นงาน
 • Weld คือ กระบวนการเชื่อม สามารถคำรวณหาขนาดของรอยเชื่อม ตามภาระ (Load) ที่รับ และสร้างโมเดลรอยเชื่อมนั้นใน Assembly ถอดปริมาณของรอยเชื่อมทั้งหมดที่ใช้เพื่อหาประมาลวดเชื่อมที่ต้องใช้ในการประกอบ
 • Machining คือ กระบวนการเอาเนื้อออกหลังจากเชื่อมชิ้นงานเสร็จ เพื่อให้ได้งานตามการออกแบบ

 

Machine Component Design

ออกแบบชิ้นส่วนทางกล 3 มิติ โดยอัตโนมัติที่ให้ผลถูกต้องและลดเวลาที่ใช้ในการคำนวณและเขียนโมเดล โดยการใส่ข้อมูลทางวิศวกรรม เพื่อให้ Inventor Professional คำนวณและสร้างชิ้นส่วนนั่นได้อย่างถูกต้อง สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขการออกแบบ ได้แก่

 • ออกแบบการชิ้นส่วนจับยึดชั่วคราว Fasteners เช่น โบลท์ นัท และแหวนรอง เป็นต้น
 • ออกแบบชิ้นส่วนของระบบส่งกำลัง Power Transmission เช่น เพลา เกียร์ ตลับลูกปืน ร่องลิ่ม ลูกเบี้ยว เป็นต้น
 • ออกแบบสปริง Spring

 

Tube and Pipe Design

ออกแบบเลเอาท์งานระบบท่อ 3มิติ (3D Piping Layout) ที่สามารถเลือกประเภทของระบบได้ตามมาตรฐาน เช่น ANSI ASME ASTM DIN ISO JIS และสามารถเพิ่มท่อที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือตามมาตราฐานขององค์กรของผู้ออกแบบ (Custom Library) โปรแกรมมีโมเดลชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับงานท่อ เช่น  Connecter, Caps, Coupling, Flange, Nipples และ Insert เป็นต้น ซึ่งช่วยดเวลาที่เสียไปกับการสร้างโมเดลชิ้นส่วนมาตรฐาน และถอดปริมาณวัสดุ Material Take Off อัตโนมัติ

 

Cable and Harness Design

ออกแบบการวางเลเอาท์สายไฟ (Wiring)  ในรูปแบบ 3D สามารถนำเข้า Wire List จากการออกแบบไดอะแกรมด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical และมีไลบรารี่ในรูปแบบโมเดล 3มิติ ของ Connecter สามารถคำนวน จำนวนและความยาวของสายที่ใช้, Bundle Diameter, Bend Radius สร้างแบบสั่งผลิต ทำภาพฉาย และถอดปริมาณวัสดุ Material Take Off อัตโนมัติ

 

Mold Design

ออกแบบแม่พิมพ์แบบฉีด (Injection Mold Design) ที่สามารถสร้างองค์ประกอบของโมลแบบอัตโนมัติ เช่น Hole Patching, Run-Off, Surface Creation และ Core/Cavity วิเคราะห์การไหลของพลาสติกด้วยความสามารถของ Moldflow พร้อมทั้งมี Simulation guide เพื่อเป็แนวทางในการทำงาน Gate Location, Flow Time, Shrinkage และ Molding Process Parameters

 

Simulation and Visualization

Dynamic Simulation

วิเคราะห์การเคลื่อนที่ (Motion) ของชิ้นงานหรือระบบ หรือการเคลื่อนที่เมื่อได้รับภาระจากภายนอก เพื่อหาผลเฉลย แรง (Force) โมเม็นต์ (Moment) ตำแหน่ง (Position) ความเร็ว (Velocity) ความเร่ง (Acceleration) ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ ผลเฉลยจะถูกพล๊อตออกมาเป็นกราฟให้เห็นข้อมูลทางวิศวกรรมอย่างชัดเจน เพื่อหาช่วงเวลาที่เกิดภาระสูงสุด แล้วนำข้อมูลที่เกิดภาระสูงสุดที่ได้ไปวิเคราะห์ความเค้นด้วยฟังก์ชัน Stress Analysis เพื่อศึกษาว่า งานที่ออกแบบนั้นแขงแรงพอที่จะทำงานจริงได้หรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำ Phycal Test

 

Stress Analysis

วิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานตามวัสดุ (Material) ที่เลือกใช้ เมื่อได้รับภาระ Force, Pressure, Moment และ Gravity เผื่อหาผลเฉลย เช่น Stress, Deformation และ Safety Factor (การเสียรูปของชิ้นงานด้วยระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ ซึ่งสามารถแก้ปัญหา

 • ปัญหาแบบ 2 มิติ (2D FEA: Plate, Thin Structure) หรือปัญหาผนังบาง 
 • ปัญหาแบบ 3 มิติ  (3D FEA: Solid Model)
 • วิเคราะห์หาความถี่ธรรมชาติ (Nature Frequency) ที่ส่งผลต่อชิ้นงาน
 • Optimization คือ ความสามารถในการวิเคราะห์หาขนาดของชิเนงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดต้นทุน ไม่ไห้เกิด Over Design โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับวิเคราะห์งาน โดยควมคุมคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น Safety Factor น้ำหนัก วัสดุ ความหนา เป็นต้น

 

Exploded View / Visualization and Rendering

Explode View คือ สร้างงานนำเสนอแสดงการถอดประกอบงานชิ้นงานในรูปแบบสื่อ วีดีโอและภาพนึ่ง แล้วยังสามารถนำไปสร้างเป็นแบบสั่งงาน 2 มิติ แสดงการถอดประกอบได้อีกด้วย

การสร้าง Animation จะทำใรสภาพแวดล้อม Inventor Studio ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

 • Render Animation คือ การสร้างงานนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชัน มีคำสั่งจัดการโปรดักชั้น ได้แก่ กำหนดมุมกล้อง เลือกรูปแบบผิวของชิ้นงาน ฉากหลัง ความโปร่งใสของชิ้นงาน กำหนดแสง และ Time Line เป็นต้น
 • Render Image คือ การสร้างงานนำเสนอในรูปแบบรูปภาพเสมือนจริง (Photorealistic Rendering) โดยไฟล์ที่สามารถสร้างได้มีดังนี้ *.bmp, *.jpg, *.png, *.gif และ *.tif

 

Collaboration and Design Automation

Share View Collaboration

 

Work with Non-Native Data / Any CAD

Design Automation

BIM Interoperability

จ่ายใดๆ

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP