Support&Service

 

บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด มีความยินดีที่จะให้บริการต่างๆ กับท่านทั้งก่อนและหลังการขายดังต่อไปนี้

1.การสาธิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ท่านเลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์, เครื่องจักร, Tooling ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และคุ้มค่ากับการลงทุน

2.การจัดทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ผู้ใช้ได้ทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อความมั่นใจสูงสุด

3.การจัดฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงขั้นสูง รวมไปถึงการอบรมพิเศษตามลักษณะการใช้งานจริง

4.การวางระบบต่างๆ เช่น ซอฟต์แวร์, ฮาร์ดแวร์ และส่วนเพิ่มเติมอื่นๆ

5.บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ โดยมีทั้งในส่วนของบริการหลังการขายเมื่อเกิดปัญหาและการรับงานที่ปรึกษาเป็นโปรเจค

6.การจัดงานสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ เพื่ออัพเดทข่าวสารและเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ

7.การส่งมอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นใหม่ รวมถึงการอบรมแนะนำความสามารถใหม่ๆ สำหรับลูกค้าที่มีสัญญาซ่อมบำรุงรายปี

 

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-101-9244 Email: info@ablesuccess.co.th

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP