ชื่อสินค้า:
Autodesk Inventor Professional 2021
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย Autodesk Inventor Professional กับโซลูชันทางด้านวิศวกรรมระดับมืออาชีพ (Professional-Grade) ที่จะช่วยให้คุณสร้างสรรค์สุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยทำมาก่อน Autodesk Inventor Professional เป็นซอฟต์แวร์ Mechanical Design 3D CAD ทางด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกลและยานยนต์ต่างๆ เช่น ออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์สนับสนุนงานผลิต Jig & Fixture เฟอร์นิเจอร์ Packaging, Mold & Die, Construction Equipment, งานแผ่นคลี่โลหะแผ่น ด้วยฟีเจอร์ Modeling, Design, Simulate และ Rendering ดังนี้

ราคา

54,000 บาท

ส่วนลด

2,000 บาท จาก 56,000 บาท

จำนวน

เลือกซื้อสินค้าเพิ่ม
รายละเอียดสินค้า

Autodesk Inventor เป็นซอฟต์แวร์ระดับ Professional-Grade Mechanical Design ที่มีเครื่องมือในการออกแบบละการคำนวณทางวิศวกรรม (Design) การสร้างงานเอกสาร (Documentation) และเครื่องสำหรับสร้างและวิเคราะห์แบบจำลอง (Simulation) การออกแบบทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิ์ภาพด้วยการผลมผสานหลักการ Parametric, Direct, Freeform และ Rule-Base Design

 

- อายุลิขสิทธิ 1 ปี

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP