ซอฟต์แวร์เพื่องาน 2D และ 3D Compositing หรืองานด้านการตัดต่อรวมภาพเคลื่อนไหวเข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังและรวดเร็วอีกทั้งรองรับงานด้าน Visual Effect และฟังก์ชันด้านการแก้ไข เช่น Color Correction, Machine Leaning : Sky Replacement และอื่น ๆ ด้วยฟังก์ชันการทำงานในลักษณะ Node Editor เพื่อสร้างงานนำเสนอที่มีคุณภาพและความคมชัดสูงรองรับภาพถึง 16K Resolution อีกทั้งยังรองรับการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น Autodesk Maya, Autodesk 3ds max หรือการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการงานด้านสื่อนำเสนออย่าง Autodesk Shotgun

 

Features

 

รองรับทั้ง 2D – 3D Asset เพื่อการสร้างงานรูปแบบ Compositing

รองรับการส่งออกข้อมูลภาพในระบบ Dolby Vision HDR

สามารถบันทึกและจดจำค่าสีที่ใช้ในการปรับแต่งรวมถึง FX ไว้ในหน้าต่างการจัดเก็บเพื่อการนำมาใช้ซ้ำ

     
   

ฟังก์ชันการแยก Shot ในรูปแบบ Groups เพื่อการเลือกแก้ไขที่รวดเร็ว

ฟังก์ชันการกำหนดหน้าต่างการแสดงภาพแบบ Layout เพื่อการเปรียบเทียบงาน ก่อน – หลังแก้ไข

ฟังก์ชัน defocus effect ที่ใช้เทคนิค Machine learning ในการประมวลผลและแสดงออกในรูปแบบ Alpha mattes (Autodesk Flame, Autodesk Flare)

     
   

เทคโนโลยี Machine leaning ช่วยในการแยกท้องฟ้าออกจากภาพเพื่อการปรับแต่งที่ละเอียด (Autodesk Flame, Autodesk Flare)

ฟังก์ชันการแยกภาพเคลื่อนไหวที่มีความลึกด้วยเทคโนโลยี Machine Leaning เพื่อการปรับแต่งเทคนิคพิเศษสำหรับกล้อง (Autodesk Flame, Autodesk Flare)

วิเคราะห์พื้นผิววัตถุในภาพ เช่น ใบหน้ามนุษย์เพื่อการปรับแต่งแก้ไขหรือการจำลองแสงตกกระทบ (Autodesk Flame, Autodesk Flare)

     
     

สร้างงาน Compositing ด้วยสภาพแวดล้อม Node – Base เพื่อการปรับแต่งชิ้นงานที่เป็นระบบ (Autodesk Flame, Autodesk Flare)

เครื่องมือปรับแต่งสีรองรับการปรับแต่ง 3 ประเภท คือ รูปแบบ Video, Logarithmic (Log) และ Scene-linear

รองรับการส่งออกด้วยความละเอียดสูง (16K Resolution)

 

Autodesk Flame, Flame Assist, Flare เหมาะกับ?

 

ซอฟต์แวร์เหมาะกับนักตัดต่อภาพหรือการทำงานในกระบวนการสร้าง Timeline ซึ่งคัดสรรค์เครื่องมือที่ทำงานในด้านการสร้าง Timeline โดยเฉพาะจึงทำให้งานทำได้รวดเร็ว

 

ซอฟต์แวร์เพื่อกระบวนการ 2D และ 3D Compositing ซึ่งคัดสรรค์เครื่องมือที่ใช้สร้างงานด้าน 2D, 3D Compositing โดยเฉพาะ เช่น การย้อมสี,การตกแต่งภาพรวมถึง Visual Effect

 

ซอฟต์แวร์ที่รวมทุกเครื่องมือและฟังก์ชันการใช้งานทั้งงานด้านการสร้าง Timeline, การตัดต่อและตกแต่งภาพรวมถึงการใส่ Visual Effect ให้กับงาน และรองรับการสร้างงาน Post-Production ทั้งกระบวนการ

 

Product Compare

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP