ซอฟต์แวร์สำหรับน้ำออกแบบและผู้ผลิตเกมส์ระดับ AAA ด้วยเครื่องมือที่คัดสันมาเพื่อสร้างเกมส์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นส่วนการสร้างโมเดล 3 มิติ ที่สามารถจัดการได้ทั้งโมเดลความละเอียดน้อยถึงความละเอียดสูงและการจัดการโมเดลในรูปแบบ Retopology เพื่อลดความละเอียดของโมเดลที่มีความละเอียดสูงสำหรับนำเข้าไปยังเกมส์รวมถึงเครื่องมือการสร้างแอนิเมชันให้กับตัวละครหรือวัตถุประกอบที่มีการเคลื่อนไหวและการสร้างลักษณะพื้นผิว (Texture) ที่ให้ความละเอียดสูง

 

Features

 

เครื่องมือเพื่อการสร้างสรรค์โมเดล 3 มิติ ที่หลากหลายและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน

การจัดการโมเดลความละเอียดสูงเพื่อเกมส์ด้วยเทคนิค Retopology

เครื่องมือสร้างและจัดการแอนิเมชันที่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียด

     
 

สร้าง Texture และ Materials ความละเอียดสูง

รองรับการส่งออก Asset ไปยังซอฟต์แวร์สร้างเกมส์ได้โดยตรง

ควบคุมการสร้างสรรค์ในระดับสูงด้วย MEL Script

 

Compare Autodesk MAYA vs AUtodesk MAYA LT

 

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP