What is AutoCAD?

AutoCAD คือโปรแกรมทางด้าน Computer-Aided Design (CAD) ที่ใช้ในการเขียนแบบ 2D และ 3D สำหรับวิศวกร,สถาปนิก, นักออกแบบมืออาชีพ 

 • เครื่องมือเขียนแบบ 2มิติ และบอกขนาดที่แม่นยำ และเครื่องมือเขียนแบบ 3D models ที่สามารถออกแบบโมเดลได้ทั้ง solids, surfaces, และ mesh objects

 • เครื่องมือที่ทำงานอัตโนมัติเช่น การเปรีนยเทียบ Block การสร้างตาราง และอื่น ๆ 

 • ปรับแต่งโปรแกรมได้เองด้วย add-on apps และ APIs

ทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วย Specialized Toolsets

 • AutoCAD with specialized toolsets มีเครื่องมือเฉพาะทางต่างๆ เรียกว่า Specialized Toolsets ที่จะช่วยให้การเขียนแบบเฉพาะทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเครื่องเครื่องมือเฉพาะทางดังนี้ Architecture Toolset (เครื่องมือพิเศษสำหรับงานสถาปัตยกรรม), Mechanical Toolset (เครื่องมือพิเศษสำรับงานเครื่องกล), Electrical Toolset (เครื่องมือพิเศษสำหรับงานแบบไฟฟ้า), MEP Toolset (เครื่องมือ พิเศษสำหรับงานระบบในอาคาร), Plant 3D Toolset(เครื่องมือพิเศษสำหรับงานออกแบบอาคารและงาน P&ID), Map 3D Toolset (เครื่องมือพิเศษสำหรับงานแผนที่),Raster Design Toolset (เครื่องมือพิเศษสำหรับแก้ไขรูปภาพชนิด Raster)

 ACAD

 

 • Automate floorplans, sections, elevations
 • เขียนแบบ Piping, Plumbing, And Ducting อย่างรวมเร็ว
 • ออกแบบงาน Ductwork, Electrical Conduit, งานแบบ Circuiting For HVAC, Plumbing, และ Electrical ด้วย AutoCAD MEP
 • มี libraries สัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง Standard Parts และงานแบบขยาย (Detail Components)
 • สร้างงาน details and views จาก3D models ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างตาราง schedules ได้ทันที

 

AutoCAD with specialized toolsets ประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้

 

Autodesk AutoCAD Mechanical

ACM

Autodesk AutoCAD Mechanical คือ AutoCAD สำหรับเขียนแบบเครื่องกลได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือเฉพาะ เช่น Power Dimension, Automatic Hidden Line, +700,000 Standart Paer, Machinery Generator & Calculator, Document 3D Model, Automatic Hole Chert, BOM และ Balloon เป็นต้น ซึ่งมีเหตุผลที่ AutoCAD Mechanical ที่เหมาะสำหรับเขียนแบบเครื่องกลดังนี้

 • AutoCAD Mechanical มีชิ้นส่วนมาตรฐานสากลกว่า 750,000 ชิ้นที่ให้คุณสามารถดึงมาใช้งานได้ทันที!!
 • มีเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการเขียนแบบและออกแบบทางเครื่องกล เช่นAuto Centerline หรือการสร้างเส้นที่มีความเฉพาะอย่าง Section line เป็นต้น
 • คำสั่งสร้าง แก้ไข และจัดวางเส้นบอกขนาดอันชาญฉลาด
 • เครื่องมือพิเศษที่ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำไปซ้ำมา
 • รองรับสัญลักษณ์มาตรฐานการเขียนแบบตามมาตรฐานสากล
 • สร้างบอลลูนและ Bill of Materials (BOMs) อัตโนมัติ
 • ช่วยสร้างและจัดการเลเยอร์โดยอัตโนมัติ
 • ช่วยในการสร้างเส้นซ่อนให้โดยอัตโนมัติ
 • ลดเวลาการเขียนชิ้นส่วนเครื่องกลและการคำนวณทางเครื่องกล
 • การแลกเปลี่ยนไฟล์ระหว่างซอฟต์แวร์ CAD ที่สมบูรณ์
 • วิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงานด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 2 มิติ (2D Finite Element Analysis: 2D FEA)

 

Autodesk AutoCAD Electrical

 

ACE

Autodesk AutoCAD Electrical คือ AutoCAD สำหรับออกแบบและเขียนแบบทางไฟฟ้าด้วยคำสั่งเฉพาะทาง เช่น Schematic ระบบควบคุม Control System, PLC I/O design, ไลบรารี่สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า, BOM & Part List และการสร้างรายงาน เป็นต้น

 • มีไลบรารี (Symbol Libraries) ที่ครอบคลุมงานไฟฟา้ มากที่สุด
 • สามารถใส่หมายเลขประจำตัวของสายไฟ และข้อความระบุรายละเอียดของคอมโพเนนท์ให้โดยอัตโนมัติ (Automatic Wire Numbering and Component Tagging)
 • มีการรายงานสภาพของโปรเจ็คต์โดยอัตโนมัติ (Automatic Project Reports)
 • การตรวจสอบขอ้ ผิดพลาดแบบเรียลไทม์(Real-Time Error Checking)
 • ตรวจสอบคอยล์และหนา้ สัมผัสแบบเรียลไทม์ (Real-Time Coil and Contact Cross-Referencing)
 • สร้างแบบแปลนแสดงพาเนลเลย์เอ้าท์ได้อย่างชาญฉลาด(Create Smart Panel Layout Drawings)
 • สามารถสร้างแบบแปลน PLC I/O จากข้อมูลของโปรแกรม Spreadsheets ให้โดยอัตโนมัติ (Automatically Create PLC I/O Drawings from Spreadsheets)
 • มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการเขียนภาพแบบแปลนทางไฟฟ้า(Electrical-Specific Drafting Features)
 • สื่อสารแบบแปลนกับลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ และตรวจติดตามการแก้ไขได้ (Share Drawings with Customers and Suppliers and Track Their Changes)
 • สามารถนำแบบแปลนที่มีอยู่แล้วมาใชซ้ำได้ (Reuse Existing Drawings) เมื่อเริ่มต้นโปรเจ็คต์ใหม่ได้โปรแกรม AutoCAD Electrical จะทำการใส่หมายเลขสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ใหโ้ดยอัตโนมัติเพื่อให้ Match กับ Configuration ของ Drawing

 

AutoCAD Architecture

Architecture

Autodesk AutoCAD Architecture คือ AutoCAD สำหรับออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยคำสั่งและไลบรารี่สำเร็จรูป เช่น Renovation Mode, ตัด (Trim) ผนัง ( Wall) อัตโนมัติเมื่อใส่ Door & Window, ไลบรารี่สำหรับงานสถาปัตยกรรม,  Automatic Evaluation & Section View  เป็นต้น

 • Detail AutoCAD Architecture เป็นโปรแกรม AutoCAD ที่มี Library ของ Detail Component ที่เป็น 2D Block ทำให้การใช้งานทำได้ง่าย ใน Detail Component จะมีแบบขยายส่วนประกอบอาคารหลายรูปแบบเช่น Blot, Section Beam Columns, Connector เป็นต้น
 • Wall, Door, Windows การใส่ประตูหน้าต่างหรือผนังกำแพง ทำได้ง่ายและสะดวกเนื่องจากมี Library ของประตู หน้าต่าง ให้เลือกใช้และเมื่อวางประตูหรือหน้าต่างลงในผนังกำแพง โปรแกรมจะ Trim ผนังให้ทันทีและเมื่อมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนตำแหน่งของ ประตู หน้าต่าง เส้นผนังที่ Trim จะ Update ตามด้วย
 • Space การหาพื้นที่ของแต่ละห้องในแบบสามารถหาพื้นที่ทั้งหมดได้แบบอัตโนมัติ และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนขนาดห้อง พื้นที่จะ Update ตามด้วย
 • Section and Elevation การสร้างรูปด้าน (Elevation)และ รูปตัด (Section) หากมีการแก้ไขที่แปลนพื้น รูปด้านและรูปตัดจะแก้ไขตามรวมถึงคุณสมบัติของเส้นที่ได้กำหนดไว้ใน Properties ก็จะแก้ไขตามด้วย
 • Dimensioning มีเครื่องมือ AEC Dimension เส้นบอกขนาดมิติแสดงอาคารทั้งหลัง (Overall Dimension)หรือ มิติแสดงระยะของผนังภายนอก และช่องเปิด (Column Center and Opening)ได้อย่างรวดเร็วและเมื่อย้ายหรือเปลี่ยนขนาดเส้นบอกขนาดจะแก้ไขตามทันที
 • Room Documentation ใช้ถอดปริมาณของห้องให้ออกมาในรูปแบบตารางและส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้ สามารถถอดประมาณได้หลายขนิดเช่น Wall Surface, Floor Surface, Furniture, Celling Surface

 

AutoCAD Plant 3D 

Plant 3D

AutoCAD Plant 3D เป็นซอฟต์แวร์ ออกแบบท่อในโรงงาน โรงไฟฟ้า หรือโรงกลั่นน้ำมัน ในซอฟต์แวร์จะมี Library โดยจำแนกตาม Spec นอกจากนี้ยังสามารถวาง Lay out ของงานท่อได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสร้างแบบท่อIsometric, P&ID และแบบท่อ Orthographic ได้อย่างแม่นยำ

 • Quick P&ID drafting สามารถสร้าง Piping and Instrumentation Diagram (P&ID) ได้อย่างรวดเร็ว สามารถใส่สัญลักษณ์อุปกรณ์วัดคุมต่าง ๆ รายละเอียดของระบบ piping มีทั้ง ขนาดท่อ Class (ชนิดของท่อ) วาล์วต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในระบบท่อ
 • Standard symbol libraries มาตราฐานที่ใช้ในการเขียน สามรถเลือกได้หลายมาตรฐานคือ PIP, ISA, JIS, และ ISO/DIN.
 • Import/export P&ID data สามารถขำเข้าข้อมูล Piping Tag, size, Class จาก Excel เมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ใน Excel ก็จะอัพเดทตาม
 • Create equipment modeling สร้างอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น Tanks, pumps, boilers เป็นโมเดล 3มิติตามค่าตัวแปรที่ต้องการได้โดยกำหนด Dimensions, location, orientation, และรายละเอียดอื่น ๆได้ เมื่อมีการเปลี่ยนค่าตัวแปรเช่น Dimension โดเดล 3มิติก็จะเปลี่ยนแปลงตามโดยอัตโนมัติ
 • Structural modeling มีเครื่องมือออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน AISC, CISC, และ DIN steel และมีโมเดลโครงสร้างสำเร็จรูปไว้ให้เราขึ้นโมเดลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นเช่น บันได ราวจับ เป็นต้น
 • Bills of materials (BOMs) สามารถส่งโมเดลท่อออกไปทำแบบ Isometric Drawing พร้อมกับแสดง Bill of Material 
 • Piping Isometrics นำโมเดลท่อ 3มิติส่งออกไปทำแบบ Isometric Drawing พร้อมกับแสดง Bill of Material โดยอัตโนมัติด้วย และสามารถส่งออกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PCF ไปให้ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่สามารถรับไฟล์ PCF ได้

 

AutoCAD MEP

MEP

AutoCAD MEP เป็น AutoCAD ที่เพิ่มคำสั่งเฉพาะทางสำหรับงานระบบอาคารเป็น ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบงานระบบอาคาร ทั้งงานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาลในอาคาร และงานระบบปรับอากาศ AutoCAD MEP จะช่วยให้การเขียนแบบงานระบบแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ทำให้มีความแม่นยำในการออกแบบมากขึ้น แต่ยังคงทำงานในรูปแบบของ AutoCAD เหมือนเดิม การใช้งาน AutoCAD MEP 2018 สามารถออกแบบงานระบบพร้อมกับวางอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องลงไปในระบบได้ทันทีจาก Library ซึ่งสามารถเลือกวางข้อต่อหรืออุปกรณ์งานระบบต่าง ๆได้ตามต้องการและสามารถวิเคราะห์ขนาดของสายและวงจรไฟฟ้าได้อัตโนมัติ และยังสามารถวิเคราะห์และออกแบบขนาดท่อทั้งงานระบบปรับอากาศและงานสุขาภิบาลได้อีกด้วย

 • Work in a Familiar AutoCAD Environment การใช้งานคำสั่งต่างที่คุ้นเคยใน AutoCAD สามารถนำมาใช้งานกับ AutoCAD MEP ได้ การใช้ออกแบบระบบอาคารด้วยชิ้นส่วนมาตรฐานเช่น Duct, Pipe, Conduit, Cable Tray ก็สามารถใช้คำสั่ง Copy, Move, Align และอื่น ๆได้เลยโดยไม่ต้องเรียนรู้คำสั่งใหม่
 • Industry-Specific Task-Based Workspaces ในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นอาคารขนากเล็กหรือใหญ่ อาจต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆและ Save เครื่องมือและการตั้งค่าเก็บไว้เป็น workspaces ได้
 • Dedicated Tools for Schematic Design สามารถออกแบบและสร้าง Riser diagrams และ Schematic plans ได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือเฉพาะสำหรับ Schematic Design โดยมีเครื่องมือจัดการเส้น Schematic line และ Schematic Symbol ให้เลือกใช้งานโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องวาดขึ้นมาใหม่และมีสัญลักษณ์ครอบคลุมงานระบบทั้งหมดคือ Mechanical, Electrical, Plumbing
 • Construction Document Representations การแสดงผลของเส้นสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงท่อเป็นแบบเส้นคู่ (Double-Line Drawing) และแบบท่อแบบเส้นเดี่ยว (Single-Line Drawing)
 • Smart Annotation of Objects สามารถเส้นบอกขนาด, ตัวอักษร และ Tag สามรถตั้งค่าเป็นแบบ Annotation Scale ได้ เมื่อมีการเปลี่ยน Scale ขนาดของเส้นบอกขนาดตัวอักษรก็จะเปลี่ยนขนาดตาม
 • Seamless Coordinated Sections and Elevations การเขียนแบบ รูปด้าน (Elevation) รูปตัด (Section) นั้นสามารถทำได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรองานออกแบบเสร็จทั้งหมดก่อนและเมื่อมีการแก้ไขที่แปลนพื้นรูปด้านและรูปตัดจะแก้ไขตามด้วย
 • Synchronized Schedules AutoCAD MEP จะช่วยคุณลดข้อผิดพลาดในการสร้างตาราง Schedules โดยโปรแกรมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆที่ได้กำหนดไว้เช่น Tag, Quantity, Class of design และ Connection Size ให้แสดงในตารางได้ทันทีและเมื่อมีการแก้ไขข้อมูล ในตารางก็จะ Update ตามด้วย
 • Enhanced Project Display Options โดยปกติแล้วคุณสมบัติของวัตถุเช่นการสูญเสียแรงเสียดทานของท่อหรือความเร็วจะไม่ปรากฏในแบบ ใน AutoCAD MEP สามารถเลือกแสดงข้อมูลเป็นสีหรือHatch ได้ ตัวอย่างเช่นการคำนวณการออกแบบ HVAC ของคุณขึ้นอยู่กับการสูญเสียแรงเสียดทานหรือความเร็วในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานขอพื้นที่หรือภายในห้องห้อง คุณสามารถเลือกแสดงผล Pressure Class ด้วยสีที่ต่างกันเป็น High, Medium, Low ของแต่ละท่อเป็นต้น

 

AutoCAD MAP 3D

ซอฟต์แวร์สำหรับทำงานแผนที่และบริหารจัดการทรัพยากร ทางวิศวกรรมภูมิศาสตร์ และสารสนเทศที่เชื่อมโยงและดึงข้อมูลจาก GIS (Geographic Information System) ช่วยประสานและลดช่องว่างระหว่างซอฟต์แวร์ AutoCAD® ทำให้การขึ้นงานมีความแม่นยำ

 •  Directly Access and Edit More Information การแก้ไขเส้นยังเครื่องใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยใน AutoCAD อย่างเช่นคำสั่ง Move, Copy และมีเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับทำงานแผนที่และบริหารจัดการทรัพยากร ทางวิศวกรรมภูมิศาสตร์ และสารสนเทศที่เชื่อมโยงและดึงข้อมูลจาก GIS (Geographic Information System) สามารถนำเข้าข้อมูล Survey จากหลากหลายแหล่งเช่น Leica GSI, CPLAN RO, ASCII point และ Land XML ทำให้การขึ้นงานมีความแม่นยำ
 • Convert data to intelligent industry models คุณสามารถการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง File base และ Spatial Database นำเข้าไฟล์ Feature Data Object (FDO) เพื่อเชื่อมการทำงานระหว่างระบบ CAD กับระบบ GIS
 • Topographical data สร้างข้อมูลภูมิโดยเข้าถึงข้อมูลภูมิประเทศจากแหล่งที่มาโดยตรง โดยใช้ AutoCAD MAP 3D เพื่อสร้างภาพแบบ vector, raster และข้อมูลแบบตารางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้แผนที่พื้นผิวภูมิประเทศที่สมจริงมากที่สุดยังสามารถนำเข้าจุด Point Cloud หรือ ไฟล์ Light Detection and Ranging (LiDAR) ได้

 

AutoCAD Raster Design

ซอฟต์แวร์สำหรับจัดการกับ Raster Image ต่างๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพจากเครื่องสแกน  ทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียม และแปลงเป็นภาพ Vector ใน AutoCAD ได้ทันที

 • Image editing and cleanup มีเครื่องมือในการแก้ไขภาพหลากหลายเช่น Despeckle, Bias, Mirror, touch up เป็นต้น
 • Raster Entity Manipulation (REM) เครื่องมือ Raster Entity Manipulation (REM) ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขเส้นต่างๆภาพ Raster ได้ง่ายและแม่นยำ
 • Vectorization tools สามารถสร้างเส้น Line, Polyline จากภาพ Raster และแปลง Raster Files เป็น Vector ได้
 • Image transformation functionality แสดงและวิเคราะห์ภาพทางภูมิศาสตร์ใน Civil 3D และ MAP 3D ได้

Work anywhere with included mobile and web apps

Autodesk AutoCAD Web App และ Autodesk AutoCAD Mobile App คือ AutoCAD ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ และสมาร์ทโฟน ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐานของ AutoCAD ที่ทำให้เราสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ DWG ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

Autodesk Rendering

Autodesk Rendering คือเทคโนโลยี Render ภาพนิ่งบน Cloud ที่สามารถสร้างภาพที่สมจริง (Photorealistic) ที่มีความละเอียดสูง (High-Resolution Image)

Autodesk Drive คือ Cloud Storage ที่ให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล รีวิว ตรวจสอบไฟล์ ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับไฟล์มากกว่า 60 นามสกุล และทุกแพลตฟอร์ม ด้วยเนื้อที่ใช้งานสูงถึง 25 GB

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP