AutoCADLT
2D CAD software helps you create 2D drawings faster and with more precision. Available for Windows and Mac

              โปรแกรม AutoCAD® LT 2020 เป็นโปรแกรมเขียนแบบและออกแบบ (CAD) 2 มิติ ในราคาประหยัดสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานด้านเขียนแบบ 2 มิติ (2D Drafting)เพียงอย่างเดียว ซึ่งพัฒนาจากผู้พัฒนาโปรแกรมรายใหญ่ที่สุดในโลก มีความเข้ากันได้ของไฟล์ DWG มีความน่าเชื่อถือและการมีประสิทธิภาพของเครื่องมือวาดภาพ 2 มิติ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่ม ประสิทธิผลของคุณ โปรแกรม AutoCAD® LT 2020 จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้งาน CAD งานเขียนแบบ และออกแบบทั่วไป 2 มิติ เช่น เขียนแบบอาคาร เขียนแบบโครงสร้าง เขียนแบบโยธา เขียนแบบเครื่องกล เป็นต้น ด้วยไฟล์ DWG แต่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ให้น้อยที่สุด และต้องการให้เงินลงทุนนั้นคุ้มค่ามากที่สุด และโปรแกรม AutoCAD® LT 2020 เป็นคำตอบของท่าน

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP