Overview 

AutoCAD® Inventor LT™ Suite เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย AutoCAD LT® และ Autodesk® Inventor LT™ ซึ่งคุ้มค่าในราคาประหยัดกว่าการซื้อแยกและยังช่วยให้คุณสามารถวาดชิ้นส่วนที่เป็น 3มิติ และทำงานเชื่อมโยงกับแบบร่าง 2 มิติของคุณได้ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสื่อสารผลงานของคุณกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดียิ่งขึ้นกว่าการทำงาน 2 มิติ แบบเดิมๆ ดังนี้

  • วาดชิ้นส่วนที่เป็น 3 มิติได้ แต่จะเขียนงานได้ครั้งละ 1 ชิ้นส่วน ไม่สามารถเขียนงาน 3D หลาย ๆ ชิ้นส่วนได้

  • ไม่สามารถรวมงาน 3D (Assembly) ที่เขียนหลาย ๆ ชิ้นส่วนเข้ามาในงาน ๆ เดียวกันได้ (Feature นี้มีอยู่ใน Inventor ตัวเต็ม)

  • ทำ drawing กับ AutoCAD LT® และ export เป็นไฟล์ .DWG ได้

  • แชร์ไฟล์ร่วมกับ Autodesk® Inventor หรือ Solidwork ได้

  • สามารถนำไฟล์ .DWG ที่มีอยู่มาขึ้นแบบ 3 มิติ ใน Inventor LT™ ได้

  • เสริมการทำงานระหว่าง 2 มิติ และ 3 มิติ

 

Model Your Part Designs in 3D

ออกแบบโมเดล 3 มิติด้วย Inventor LT ช่วยให้คุณออกแบบโมเดลที่ซับซ้อน และเห็นภาพโดยรวมของโมเดลได้อย่างง่ายดาย
โดยขจัดปัญหาการคาดเดาจากแบบสั่งงาน 2 มิติ ที่ไม่ชัดเจน Inventor LT มาพร้อมด้วยเครื่องมือที่หลากหลายที่จะช่วยในออกแบบโมเดล 3 มิติดังนี้

 

Sketch

 

3D Model

 

Direct modeling

   

สิ่งสำคัญสำหรับการสร้างโมเดล 3 มิติ คือการสร้างเส้นสเก็ตช์ในแบบ 2 มิติ ซึ่งการสร้างเส้นสเก็ตช์ด้วยโปรแกรม Inventor LT สามารถวาดเส้นให้ได้ขนาดถูกต้องและรวดเร็วด้วยการใช้ค่าตัวแปรในการควบคุมและแก้ไขเส้นสเก็ตช์

  คุณสามารถสร้างโมเดลด้วยคำสั่งง่ายๆ จากสเก็ตช์ 2 มิติ เป็นโมเดล 3 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude, Revolve, Sweep Loft และลบมุม ลบคม เป็นต้น สามารถบอกขนาดแบบ 3มิติด้วย Model-Based Definition (MBD) เป็นเครื่องมือสำหรับบอกขนาด, การกำหนดสัญลักษณ์ GD&T ในโมเดล 3มิติ และมี Tolerance Advisor browser เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ GD&Tและจะสร้าง GD&T ใน 2D Drawing โดยอัตโนมัติ  

Inventor LT ใช้หลัก Direct Manipulation เป็นพื้นฐานในการออกแบบทางเครื่องกล Direct Manipulation ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขโมเดลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสนใจประวัติการสร้าง (History Base) ทำให้แก้ไข Part ได้อย่างรวดเร็ว

 

         

Physical Properties

 

3D CAD data import/export

   

Automatic Drawing View

                         
 บอกคุณสมบัติทางกลขณะออกแบบ เช่น น้ำหนัก (Mass) จุดศูนย์กลางมวล (Center of Gravity) ชนิดของวัสดุ (Material Type) ความหนาแน่น (Density) เป็นต้น   เปลี่ยนการรับหรือส่งไฟล์ CAD ต่างซอฟต์แวร์จากลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ที่เคยยุ่งยากให้ง่ายด้วย Inventor LT ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับส่งไฟล์กันได้ทันทีโดยไม่ต้องไฟล์แปลงหรือเปลี่ยนนามสกกุลไฟล์ เช่น CATIAV5, NX, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Parasolid ,STEP และ SAT เป็นต้น    สร้างภาพฉายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Front,Side, ISO, Detail, Section, และ Auxiliary Views โดยการโปรเจครูปทรงของโมเดล Inventor LT สามารถสร้างเส้นบอกขนาดอัตโนมัติ (Retrieve Dimensions)การจัดเรียงเส้นบอกขนาดที่ง่ายดาย (ArrangeDimensions) สัญลักษณ์ทางกลที่เพิ่มและแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็ว และคำสั่งที่อำนวยความสะดวกในสร้างแบบสั่งงานที่ไม่มีในการเขียนแบบ 2 มิติ

 

ทำงานร่วมกับไฟล์ DWG

Inventor LT สามารถนำเส้น sketch จาก AutoCAD LT มาใช้เป็นเส้นเป็น sketch ใน Inventor LT เพื่อสร้างเป็นโมเดล 3มิติได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนเส้นใหม่ นอกจากนี้ Inventor LT สามารถเซฟไฟล์ DWG

ได้โดยตรง ซึ่งไฟล์ DWG จะอัพเดทตามโมเดล 3 มิติ ดังนั้นคุณสามารถทำงานต่อด้วยซอฟต์แวร์ AutoCAD, AutoCAD Mechanical และ AutoCAD LTได้อย่างสมบูรณ์

 

BIM Exchange

ความสามารถในการนำโมเดล 3 มิติ ไปใช้กับงานออกแบบที่เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ใช้ BIM (Building Information Modeling) ด้วยการสร้างโมเดลอย่างง่าย กำหนดตำแหน่ง และข้อมูลเฉพาะของโมเดลนั้น ๆ จะถูกเก็บในรูปแบบ ADSK (Autodesk Exchange File) เพื่อทำงานร่วมกับ AutoCAD ME, AutoCAD Architecture, และ Revit

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP