Inventor LT™ Suite
ชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย AutoCAD LT® และ Autodesk® Inventor LT™ ซึ่งคุ้มค่าในราคาประหยัดกว่าการซื้อแยกและยังช่วยให้คุณสามารถวาดชิ้นส่วนที่เป็น 3มิติ และทำงานเชื่อมโยงกับแบบร่าง 2 มิติของคุณได้

AutoCAD® Inventor LT™ Suite เป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ประกอบไปด้วย AutoCAD LT® และ Autodesk® Inventor LT™ ซึ่งคุ้มค่าในราคาประหยัดกว่าการซื้อแยกและยังช่วยให้คุณสามารถวาดชิ้นส่วนที่เป็น 3มิติ และทำงานเชื่อมโยงกับแบบร่าง 2 มิติของคุณได้ ซึ่งถือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสื่อสารผลงานของคุณกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ดียิ่งขึ้นกว่าการทำงาน 2 มิติ แบบเดิมๆ ดังนี้

  • วาดชิ้นส่วนที่เป็น 3 มิติได้ แต่จะเขียนงานได้ครั้งละ 1 ชิ้นส่วน ไม่สามารถเขียนงาน 3D หลาย ๆ ชิ้นส่วนได้

  • ไม่สามารถรวมงาน 3D (Assembly) ที่เขียนหลาย ๆ ชิ้นส่วนเข้ามาในงาน ๆ เดียวกันได้ (Feature นี้มีอยู่ใน Inventor ตัวเต็ม)

  • ทำ drawing กับ AutoCAD LT® และ export เป็นไฟล์ .DWG ได้

  • แชร์ไฟล์ร่วมกับ Autodesk® Inventor หรือ Solidwork ได้

  • สามารถนำไฟล์ .DWG ที่มีอยู่มาขึ้นแบบ 3 มิติ ใน Inventor LT™ ได้

  • เสริมการทำงานระหว่าง 2 มิติ และ 3 มิติ

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP