ออกแบบและสร้างผลงาน 3 มิติ ทั้งงานแอนิเมชัน, งานสร้างภาพเสมือนจริง, โมเดล 3 มิติ, ออกแบบและนำเสนอด้านสถาปัตยกรรมเสมือนจริง (Architectural Visualization), ผลิตภัณฑ์ (Product Visualization), เกมส์และสื่อโทรทัศน์ (Media) ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน

 

Games & Animation

สร้างสรรค์วัตถุ, สภาพแวดล้อมและตัวละครให้เกมส์และแอนิเมชันด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและยืดหยุ่นต่อการใช้งานเพื่อให้งานสร้างออกมาได้ตามแนวคิดของนักออกแบบอย่างแม่นยำ

สร้างวัตถุและสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่เพื่อเกมส์และแอนิเมชัน

สร้างสรรค์ตัวละครเพื่อเกมส์และแอนิเมชัน

ปรับแต่งเครื่องมือขั้นสูงด้วย MAXScript และ MCG

เชื่อมโยงวัตถุและตัวละครสู่เกมส์ด้วย Game Exporter

 

Architectural Visualization

สร้างภาพสถาปัตยกรรมเสมือนจริงที่มีความแม่นยำ สวยงามและคุณภาพสูง ด้วยส่วนการทำงานร่วมกันกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม

สร้างภาพเสมือนจริงที่มีความคมชัดสูง

รองรับข้อมูลโมเดล, แสงและกล้องจากซอฟต์แวร์ Autodesk Revit โดยตรง

สร้างตัวละครในฉากทั้งแอนิเมชันและภาพนิ่งด้วย Populate เพื่อให้ผลงานมีชีวิตและสมจริง

สร้าง Materials เสมือนจริงและจัดเก็บในรูปแบบ Library เพื่อแบ่งปันกับทีมงาน

 

Product Visualization

สร้างงานนำเสนอที่หน้าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือหลากหลายที่รองรับโมเดล 3 มิติ ประเภทโซลิดรวมถึงข้อมูลการวิเคราะห์การไหลและการสร้าง Materials ที่สมจริง เพื่องานนำเสนอที่น่าสนใจและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รองรับข้อมูลการวิเคราะห์การไหลจาก CFD

สร้าง Materials เสมือนจริงและทดลองลักษณะการเปลี่ยนพื้นผิวให้กับผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องสร้างชิ้นต้นแบบช่วยลดต้นทุน

รองรับไฟล์ CAD และโซลิดโมเดลเพื่อปรับแต่งและนำเสนอ

 

 

ย้อนกลับ

ขอใบเสนอราคา Able Store Online

TOP